Lapsevanemate koosolek

0
464

Lgp. Lapsevanemad
Pikavere Mõisakoolis on lastevanemate koosolek 15.septembril.
AJAKAVA:
18.00 – PAI-PAI ja KALLI-KALLI rühmade ühine koosolek (kodukorra ja infosüsteemi ELIIS
tutvustus).
18.30 – koosolekud rühmades/klassides
19.00 – kohviku stiilis mõttetalgud (lasteaia – ja koolilaste vanematele ühine).
Pikavere Mõisakooli arengukava vajab uuendamist. Selleks palume teid oma heade
mõtetega appi. Eelnevalt saate kodus mõelda, mis on Pikavere Mõisakooli tugevused, mis
vajab arendamist, missugusena näete Pikavere Mõisakooli 5 a. pärast. Ootame
lastevanematelt julgeid mõtteid, ettepanekuid. Hoolekoguliikmete valimine
20.00- Jätkub kooli lastevanemate koosolek, kindlasti on oodatud ka kõik lasteaialaste
vanemad. (Teemaks kodukord, hindamine, jooksvad küsimused).

Lugupidamisega Helju Kadakas
Pikavere Mõisakooli direktor