Koostööpartnerid

MTÜ Eesti Mõisakoolide ühendus
MTÜ Pikavere EluPuu
MTÜ Mallavere ja Pikavere Külaselts
Tervist Edendav Kool
Pikavere Raamatukogu
MTÜ Pikavere mõis
MEN ( Minu Eesti Noored)
Mistra Autrex AS