Kodukord

 

PIKAVERE LASTEAIA KODUKORD

Kinnitatud õppenõukogus 18.03.2014

Kodukorra aluseks on:

 • Koolieelse lasteasutuse seadus.

 • Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse-, tervise edendamise, päevakava koostamise ja toitlustamise nõuded.

 • Alushariduse riiklik õppekava.

LASTEAIA PÄEV

 •  Lasteaed on avatud kell 7.00 – 19.00.
 • Vabariigi aastapäeva, võidupüha, jõululaupäeva ja uusaasta eelsel tööpäeval on lasteaed avatud kuni kella 16.00. Riiklikel pühadel on lasteaed suletud.
 •  Rühmad töötavad päevakava alusel, mis on koostatud laste ealistest vajadustest lähtuvalt.
 •  Igapäevaseid õppe- ja kasvatustegevusi planeeritakse rühma õppeaasta tegevuskava ja lasteaia õppekava järgi.
 •  Lapsevanemal on õigus tutvuda õppekavaga, tegevuskavaga ja lasteaia arengukavaga (avaldatud veebilehel). Nädalakavad on üles pandud laste riietusruumi stendile.
 • Vastavalt vajadusele on direktori loal lubatud õhtuti kl 18.00-19.00 lasteaiarühmi kokku võtta.

 • Lapse puudumisest või haigestumisest teatada eelmisel päeval või samal hommikul hiljemalt kell 7.45 telefonidel:

KALLI-KALLI rühm – 6073848

PAI-PAI rühm – 6073741

 • Kui lapsevanem pole ettenähtud ajaks teatanud, siis läheb söögipäev kirja.

Lasteaeda tulek ja koju minek

 • Laps tuleb hommikul lasteaeda koos täiskasvanuga (ema, isa, vanaema jne), kes annab lapse isiklikult õpetaja hoole alla.

 • Palun tooge laps lasteaeda õigeaegselt:

 • kui laps hommikueinet ei söö, siis kell 8.50 õppetegevuste alguseks

 • kui laps sööb hommikueinet, siis hiljemalt kell 8.25,

 • Lapsele võite järele tulla vastavalt oma soovile, kas peale lõunasööki kell 13.00 või õhtupoolikul peale puhketundi alates 15.00, kuid mitte hiljem kui 18.45, et laps jõuaks ise riietuda.

 •  Palun teatage rühma töötajale, kui lapsele tuleb õhtul järele keegi teine peale ema või isa.
 •  Kui lapse toob ja viib lasteaeda vend või õde (mitte noorem kui 10- aastane), oleks siiski hea, kui lapsevanem tuleks kord nädalas rühma ja vestleks õpetajatega.
 • Rühma õpetaja ei anna last üle vanemale või tema poolt volitatud isikule, kes on alkoholi-, narko- jne joobes.
 •  Kui Te tulete lapsele järele, siis palun ärge lahkuge rühma töötajaga kontakti võtmata ja “head aega” ütlemata.
 • Alates sellest hetkest, kui lapsevanemale on laps üle antud, on lapsevanem lapse eest vastutav.
 •  Kui muutub teie koduse või töötelefoni number, siis palun teavitage sellest rühma töötajaid.
 •  Palun tutvuge rühmas infostendiga.

Kell 17.30 rühmad ühinevad, kui kahes rühmas kokku on kuni 10 last. Jääb 1 õpetaja ning lapsed mängivad koos õues või saalis.

Lapse riietus

 •  Laps vajab vastavalt ilmale sobivaid riideid kogu päevaks. Loomulikult teate Teie kõige paremini, kas laps on külmakartlik või karastatud.
 •  Palun tooge laps lasteaeda puhaste ja tervete riietega (k.a jope lukud) ning korrastatud välimusega.
 • Lapsel on alati rühmas olemas: 1. Vahetusjalatsid, mille jalgapanemisega ja äravõtmisega saab laps ise hakkama (ei soovita pehme tallaga susse). 2. Pabertaskurätikud. 3. Kamm. 4. Puhas vahetuspesu. 5. Spordiriided: T-särk, püksid/retuusid, mittelibisevad sokid. 6. Magamisriided. 7. Õues mängimiseks sobivad riided.

 •  Suveperioodil on vajalik õues käimiseks õhuke müts, mis kaitseb last päikese eest.
 •  Jahedamal perioodil andke kaasa õuekindad, mis ei karda määrdumist (soovitavalt labakindad või sõrmikud.
 •  Tagavarariided on hea hoida riidest kotikeses, mida saab riputada nagisse. Sõimelastel ja lastel, kellel esineb voodimärgamist, tuua kappi vahetuspesu.
 •  Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist, soovitame need varustada lapse nimega.
 •  Jalgrattaga sõitmiseks lasteaias peab laps kandma kiivrit.
 •  Lasteaias tähistatakse lapse sünnipäeva. Sünnipäevade tähistamise traditsiooni kohta tuleb küsida infot rühmaõpetajatelt.

Mänguasjad

 •  Lasteaeda võib kaasa võtta mänguasju, kuid mitte kalleid ja õrnu. Samuti ei tohi kaasa võtta mõõku, püstoleid, nuge ja teisi ohtlikke esemeid.
 •  Oma mänguasja kaasavõtmisel kehtib põhimõte, et “ma ei ole kade ja luban ka teistel mängida oma mänguasjaga”.
 •  Mänguasjal peab olema mingi tunnusmärk, mille järgi saaks kindlaks teha selle omaniku.
 • Õpetajad ei vastuta mänguasja kadumise ja purunemise eest.

Lapse tervis

 •  Lapse esmasel vastuvõtmisel lasteaeda peab eelnevalt olema tehtud arstlik läbivaatus ja esitatud lasteaeda nõuetekohane tõend.
 •  Rühma õpetajal on õigus mitte vastu võtta haiguse tunnustega last (silmapõletik, lööve, nohu, köha, palavik).
 •  Rühma õpetaja ei anna lasteaias vanema poolt kaasa pandud ravimeid ega luba ka lapsel neid iseseisvalt sisse võtta (kui lapsel on vaja päeva jooksul ravimeid võtta, siis on vajalik lasteaeda tuua raviarsti ettekirjutused).
 •  Kõik lasteaias olevad lapsed osalevad õuetegevustes. Tuppa last jätta ei ole võimalik, kuna õuesoleku ajal teostatakse rühma koristus ja tuulutamine.
 •  Lasteaia päeva jooksul haigestunud lapse juurde kutsutakse lapsevanem (vajadusel arst) ja saadetakse laps koju või raviasutusse, olenevalt lapse tervislikust seisundist.
 • Võimalusel hoidke last ka peale haigust mõnda aega kodus, sest sel ajal on laps vastuvõtlik nakkustele.
 •  Kui lapsel on vastumeelsus või allegia mõne toidu suhtes, rääkida sellest õpetajatega.
 •  Menüü on koostatud arvestades tervisliku toitumise nõudeid. Menüüga saab tutvuda rühma stendil ja Pikavere Mõisakool kodulehel.

Koostöö

 • Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias. See omakorda soodustab igati lapse arengut.

ÄRGE KARTKE MEILE ISE ABI PAKKUDA!

Ärge kartke pöörduda lasteaia logopeedi, õpetajate, juhtkonna või rühmast valitud hoolekogu esindaja poole abi ja nõu saamiseks.

 •  Kui Te pole millegagi rahul, rääkige sellest kõigepealt õpetajaga ja seejärel direktoriga. Konflikt püüdke lahendada seal, kus ta alguse sai, sest tähtsam pole süüdlase leidmine, vaid põhjuse likvideerimine.
 •  Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teatame Teile rühma seinal oleval stendil. Ärge unustage seda tähele panna, sest lapsele on innustav, kui tema tegevuse vastu huvi tuntakse.
 • Nii meil kui ka Teil – lapsevanematel – on ühine eesmärk – arendada ja kasvatada last vastavalt tema individuaalsusele. See on võimalik vaid meie ühise koostöö tulemusena.
 • Last lasteaeda toov või last kojuviiv lapsevanem siseneb lasteaiarühma garderoobi ilma välisjalatsiteta. Laste välisjalatsid jäetakse hommikul rühma esikusse, pärast õues viibimist siseõue ukse juurde. Märjad jalatsid paneb õpetaja rühma kuivama.

 • Lapsevanem pargib oma auto parklasse, koolimaja uste ette sõitmine on turvalisuse kaalutlustel rangelt keelatud.

Kollektiivpuhkus lasteaias 01.07 – 31.07.2019.a

OOTAME LASTEVANEMATE AKTIIVSET OSAVÕTTU LASTE IGAPÄEVAELU KORRALDAMISE JA ÜHISÜRITUSTE LÄBIVIIMISEL!