Kalli-Kalli rühm

“Mäng, mäng, mäng, on väikese inimese töö,
mäng on väikese inimese töö, on väga-väga tõsine töö”

Pikavere Mõisakooli lasteaiarühmad  asuvad vanas mõisahoones, mis koolina on tegutsenud üle 90 aasta, selle auväärse “raugaga” võrreldes on lasteaed alles titeeas – avatud 04.01.2010. aastal.

Esimene rühm, mis meie lasteaias avati 2010.a. oli  “Kalli-Kalli” rühm ning 2012.a. sügisel avati “Pai-Pai” rühma. Hommiku- ja õhtukallid ühendavad meid kõiki  ja annavad terveks päevaks sooja kodutunde ning iga laps on väärt pikka paid.

Arvestades meie looduskeskset asupaika, oleme liitunud tervistedendavate lasteaed-koolide liikumisega.
Meie motivatsioon: läbi laulu, mängu, hoolivuse, helluse ja loodusläheduse jõuda iga lapseni. Oleme tolerantsed  erinevates  vanuseastmetes lastega tegeledes, kuna liitrühmades on lapsi 1,5.-7. eluaastani. Toetame ja täiendame perekonda lapsele alushariduse andmisel, soodustame lapse kasvamist ja arenemist, pakume lastele turvalist päevahoidu.

„Kalli- Kalli“ rühmas käib 8 poisipõnni ja 4 tüdrukutirtsu, vanuses 2.-5.a. Õpetajad on Leevi Koplimets, Oksana Morozova ja Maigi Piik.