Õppenõukogu

Õppenõukogu järgib oma töös haridus- ja teadusministri määrust “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” (Vastu võetud 23.08.2010 nr 44)

Määrus on leitav siit:

https://www.riigiteataja.ee/akt/127052016019?leiaKehtiv

2017/18 õa õppenõukogude toimumisajad

18. jaanuar 2018

29. mai 2018 kell 16.00

6. juuni 2018 kell 16.00

30. august 2018 kell 10.00

2016/17 õa õppenõukogude toimumisajad

29. august 2017

17.veebruar 2017

30. november 2016