Klassid

klass
tüdrukud
poisid
kokku
klassijuhataja
 1. - 3. kl
3
7
10
Heiko Kraubner
4.- 6.
9
6
15
Alice Suurkuusk