Töötajad

Töötajad 2017/ 2018 õppeaastal:

Helju Kadakas direktor,
2., 5.kl matemaatika
Helju.kadakas@pikavere.edu.ee
Markko Maasik majandusjuhataja markko.maasik@pikavere.edu.ee
Kaie Tomingas- Oras 3.kl õpetaja,
2., 5.klass eesti keel,
huvijuht
kaitomoras7@gmail.com
Külli Ovir 1.-5.kl muusika,
lasteaia muusikaõpetaja, huvijuht
kylliovir@gmail.com
Kristi Maasik Pikapäevarühma õpetaja
Heiko Kraubner 1.-5.kl kehaline kasvatus Heiko.kraubner@gmail.com
Marie Reinike 1. ja 4.kl õpetaja,
1.-2.klass kunst- ja tööõpetus,
4.-5.klass kunst,
4.-5.klass tüdrukute käsitöö ja kodundus,
5.klass ajalugu
marie.reinike@gmail.com
Alice Suurkuusk 2. ja 5.klassi juhataja,
inglise keele õpetaja,
1.-5.klass loodusõpetus,
inglise keele ring
Alice.suurkuusk@gmail.com
Oksana Morozova lasteaia õpetaja,
lasteaia liikumisõpetaja
oxy82@hot.ee
Katrin Bach lasteaia õpetaja,
lasteaia liikumisõpetaja
katrinbach624@gmail.com
Leevi Koplimets lasteaia õpetaja,
lasteaia liikumisõpetaja
leevike65@hot.ee
Kristiina Püi lasteaia õpetaja,
lasteaia liikumisõpetaja
kristiina.pyi@gmail.com
Kersti Väinsar lasteaiaõpetaja abi Kersti.vainsar99@gmail.com
Ljudmilla Järmut lasteaiaõpetaja abi,
koristaja
ljudake40@hot.ee
Laur Leetjõe poiste töö- ja tehnoloogiaõpetus laur.leetjõe@gmail.com
Eva Puusepp õpikute fondi hoidja eva1965@hot.ee
Alaida Oll koristaja alaidaoll@gmail.com
Inga Maasik majahoidja
Piret Palm kokk piretjars@gmail.com
Maarika Vesilind abikokk kukerbik@hot.ee
Karri Urban ringijuht karri.urban@gmail.com
Veronika Heinmets ringijuht perila@hot.ee
Arno Vorsman 5.klassi maatriks