Töötajad

Töötajad 2023/ 2024 õppeaastal:

Helju Kadakas direktor,
1.-2.kl matemaatika
Helju.kadakas@pikavere.edu.ee
Markko Maasik majandusjuhataja markko.maasik@pikavere.edu.ee
Kaie Tomingas- Oras 3.-6.kl eesti keel ja kirjandus kaie.tomingasoras@pikavere.edu.ee
Külli Ovir muusika, lasteaia muusikaõpetaja kylli.ovir@pikavere.edu.ee
Alice Suurkuusk 4. – 6.kl klassijuhataja,
inglise keel, loodusõpetus, inimesõpetus, ühiskond, ajalugu
alice.suurkuusk@pikavere.edu.ee
Heiko Kraubner 1.-3,kl klassijuhataja
kehaline kasvatus, pikapäevarühma õpetaja, lasteaia liikumisõpetaja
heiko.kraubner@pikavere.edu.ee
Marie Reinike 1.-2.kl eesti keel
3.-6.kl matemaatika
marie.reinike@pikavere.edu.ee
Lii Truska 1.-3.kl kunst- ja tööõpetus
4.-6.kl kunst, 4.-6.kl käsitöö ja kodundus
lii.truska@pikavere.edu.ee
Oksana Morozova lasteaiaõpetaja oksana.morozova@pikavere.edu.ee
Leevi Koplimets lasteaiaõpetaja leevi.koplimets@pikavere.edu.ee
Anu Talver lasteaiaõpetaja anu.talver@pikavere.edu.ee
Kersti Väinsar lasteaiaõpetaja kersti.vainsar@pikavere.edu.ee
Ljudmilla Järmut lasteaiaõpetaja abi
lasteaaiaõpetaja abi
Meelis Merilai poiste töö- ja tehnoloogiaõpetus
Eva Puusepp õpikute fondi hoidja
Alaida Oll majandustöötaja
Jüri Nõmper majandustöötaja
Piret Palm kokk
Maarika Vesilind abikokk
Karri Urban ringijuht karri.urban@pikavere.edu.ee
Liisa Zimmermann vanemapuhkusel