Ajalugu

Kool Pikavere mõisas avati taas 1987 aastal

Algus

1734. aastal hakkasid tegutsema mitmed külakoolid, sealhulgas Perila külakool, mõisnik von Bohni eestkostel. Kuna see on esimene teadaolev kool Pikavere-Perila kooliringkonna alalt, võib aastat 1734 pidada Pikavere kooli alguse aastaks.

Uus algus

1860. a. Esimene teadaolev kooliõpetus.
1865. a. Ehitatakse esimene koolimaja Salu külas.
1869. a. Esimene koolimaja avatakse. Seda aastaarvu peetakse kooli algusaastaks
1889. a. Koolijuhatajaks tuleb Anton Reinvald.
Algab Reinvaldi aeg, mis kestab 65 aastat.
1903. a. Koolijuhatajaks tuleb Alfred Reinvald.
1914. a. Avatakse 4-kl. koolimaja Urvastes.
1918. a. Mõisa valitsejamajas töötab 4.klass.
1920. a. Kool asub mõisa peahoonesse.
Õpetajaks Urvastesse tuleb Ekaterina Saar.
1924. a. Avatakse 5.klass.
Õpetajaks tuleb Gretchen Sarapuu.
1931. a. Avatakse 6.klass.
1936. a. Suletakse klassikomplekt Urvastes.
Likvideeritud Perila kool liidetakse Pikavere kooliga.
1939. a. Mõisa peahoone ehitatakse ümber koolimajaks.
1944. a. Avatakse 7. klass.
1953. a. Lahkub Alfred Reinvald.
Direktoriks tuleb Lydia Raudsepp.
1954. a. Direktoriks tuleb Irmgard Aedma.
1960. a. Kool – 100. Suur juubeliüritus.
1961. a. Avatakse 8.klass.
1965. a. Avatakse maanoorte kooli õhtune osakond.
1970. a. Kool – 110.
1978. a. Kool suletakse.
1987. a. Taasavatakse 4-kl. kool. 1987 aastal taasalustati 4 klassi ja 19 õpilasega.
Direktoriks tuleb Kadri Viira.
1989. a. Kool – 120.
1990. a. Avatakse 5.klass.
1991. a. Avatakse 6.klass.
1992. a. Avatakse 7.klass.
Kool saab põhikooliks.
1993. a. Avatakse 8.klass.
1994. a. Kool – 125.
Avatakse 9.klass.
Õpetaja Arno Vorsman saab õpetaja Lauri toetuskonkursi laureaadiks.
1995. a. Esimene lend 9.klassi lõpetajaid.
1997. a. Koolimaja remont – uus katus, peasissekäik.
1999. a. Kool – 130.
1999. a. Kooli lipp
1999. a. Kooli raamat “Pikavere kooli ajalugu”
1999. a. Esikoht “Kauni kodu” konkursil. President.
1999. a. Langetatakse pargis “Mesila taru”
1999. a. Esimene päkapikumaa
2000. a. Suurim õpilaste arv -115 õpilast
2000. a. “Kauni kodu” vimpel. Peaminister.
2001. a. Liitumine Mõisakoolide Ühendusega.
2001. a. Kooli arengukava – Valla arengukava osa.
2001. a. Anti Kadakas – Harju meister orienteerumises.
2001. a. Esikoht valla asutustevaheliselt mälumängult.
2001. a. Diskussion internaatkooli asjus.
2001. a. Kooli külastas R. Reinvaldi lapselaps Riina Nõlvak.
2002. a. Sander Nahkor – Harju meister orjenteerumises.
2003. a. R. Reinvaldi Pikaveresse tulekust 100 aastat.
2003. a. Liitklassid.
2003. a. Streik.
2003. a. Koolis üheksa vilistlasõpetajat.
2004. a. Uued pargi väravad ja valgustus.
2004. a, Uued aknad koolimajale.
2004: a. Purskkaev.
2004. a. Spordiviktoriinil “Bumerang” parim põhikool Eestis
2004. a. Kool – 135.
2005. a. Osalemine külastusmängus “Unustatud mõisad”.
2006. a. Tegutsemine kooli püsimajäämise nimel.
2006. a. K. Viira ka Raasiku kooli direktoriks.
2006. a. Kooli külastas haridusminister Mailis Reps.
2007. a. Kooli külastas Harju maavanem Värner Lootsmann.
2007. a. Osalemine külastusmängus “Unustatud mõisad”.
2007. a. Õpetaja Helju Kadakas Harjumaa aastaõpetaja.
2007. a. Pikapäevarühm.
2007. a. Esikoht valla asutustevaheliselt mälumängult.
2008. a. Uus piirdetara pargile.
2007. a. Kristiina Kroonmäe – Harju meister kergejõustikus.
2008. a. Osalemine külastusmängus “Unustatud mõisad”.
2009. a. Kool – 140.
2010. a. Lasteaed- ja 6-klassiline algkool

2010.a Pikavere Lasteaed – Algkooli direktoriks saab Maiu Plumer

2012.a. Avati 2. lasteaiarühm “Pai-Pai”

2013-2014.a Kool osaleb Comeniuse projektis “Celebrating Europe”

2009-2014.a Kool osaleb Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi projektis “Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise”

2014.a Pikavere mõis sai maakütte

2014.a Pikavere Lasteaed – Algkooli direktoriks taas Kadri Viira

2015.a Pikavere lasteaed ja 4-klassiline algkool

2015.a Pikavere Lasteaed – Algkooli direktoriks saab Helju Kadakas