Kool

Pikavere Mõisakool on väike ja loodust väärtustav õpikeskkond, mis on oluliseks osaks loomisjärgus olevale Pikavere kogukonnakeskusele. Oma töös lastega suuname neid väärtustama ja suhtuma positiivselt ümbritsevasse keskkonda, oma riiki ja kultuuri ning hindama kaaslaseid enda ümber. Eesmärgiga kujundada arenenud väärtushinnangutega ja eneseteadlik õppija on loodud aluspind loovate isiksuste arenemiseks.

Väike laste arv koolis annab õpilastele võimaluse jääda iseendaks ning õpetajatele võimaluse tegeleda lapse kui indiviidiga. Niisamuti annab see võimaluse sisukaks õpetaja-õpilase-lapsevanema vaheliseks koostööks.  Meie missiooni kujundada ja toetada õppijate mitmekülgseid huvisid toetavad koolis toimuvad huviringid. Olles tervistedendav kool pöörame tähelepanu laste liikumise ning värskes õhus viibitud aja suurendamiseks. Iga päev veedavad meie lapsed olenemata ilmast õuevahetunni ajal 45 minutit mõisapargis. Vana, kuid avar park pakub põnevaid lahendusi erinevateks mängudeks – ole vaid ise loov ja tegutse! Koolitundide lõppedes ootab lapsi pikapäevarühma õpetaja, kelle toel saavad tehtud kodutööd ning võimalusel viibitakse ka enne koolibussi väljumist õues.

Pikavere Mõisakooli pere