Pikavere Mõisakool ootab kollektiivi uusi liikmeid

0
569

Pikavere Mõisakool võtab konkursi korras tööle kvalifikatsiooninõuetele vastava:
logopeedi 0,5 ametikohaga (tööle septembris 2020)
lasteaiaõpetaja 1,0 ametikohaga (tööle augustis 2020)
Avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 30. juuniks
aadressil Pikavere Mõisakool, Pikavere küla, Raasiku vald, Harjumaa 75 202 või e-postiga
Helju.Kadakas@pikavere.edu.ee. Info telefonil 56 508 719.

Pikavere Mõisakool ootab oma kollektiivi majahoidjat (0,5 ametikohta). Tööle
septembris 2020. Avaldus saata hiljemalt 30. juuniks aadressil Pikavere Mõisakool, Pikavere
küla, Raasiku vald, Harjumaa 75 202 või e-postiga Helju.Kadakas@pikavere.edu.ee. Info
telefonil 56 508 719.