Pikavere Mõisakool ootab kollektiivi uusi liikmeid

0
2226

Pikavere Mõisakool võtab konkursi korras tööle kvalifikatsiooninõuetele vastava:
logopeedi 0,5 ametikohaga (tööle esimesel võimalusel)
Avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad saata
aadressil Pikavere Mõisakool, Pikavere küla, Raasiku vald, Harjumaa 75 202 või e-postiga
Helju.Kadakas@pikavere.edu.ee. Info telefonil 56 508 719.