Projektid

Pikavere Lasteaed-Algkool osaleb Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009-2014 programmis “Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise” arendusprojektis. Pikavere mõisakooli projekt “Kool kõigi jaoks!” on suunatud Pikavere mõisakooli elukeskkonna arendamisele, pakkudes lisaväärtust nii kooliõpilastele kui ka nende vanematele, kohalikule kogukonnale ning nii Raasiku kui ka ümberkaudsete valdade elanikele.Viide projekti kodulehele on siin:https://www.facebook.com/koolkoigijaoks.

Teine projekt, milles kool osaleb on Comeniuse projekt “Celebrating Europe”. Eesmärgiks on anda 3.- 15.aastastele õpilastele parem arusaam kohalikust kultuuripärandist ja võimaldada neil tutvuda teiste riikide kultuuri ja kommetega. Tähelepanu all rahva kultuur: lood, legendid, traditsioonid ja hooajalised pidustused. Koos meiega on selles projektis Norra, Slovakkia, Iirimaa, Saksamaa, Läti, Hispaania, Kreeka ja Itaalia koolid.