Projektid

 Meie kool osaleb aasratel 2018-2020 Euroopa Liidu Erasmus+ programmi poolt rahastatud projektis “Let’s unite to be uniqe”. Mille eesmärgiks on jagad kultuuripärandit, tutvustada eri rahvaste kombeid, tutvuda teiste riikide koolidega.

 

 

Pikavere Lasteaed-Algkool osales Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009-2014 programmis “Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise” arendusprojektis. Pikavere mõisakooli projekt “Kool kõigi jaoks!” oli suunatud Pikavere mõisakooli elukeskkonna arendamisele, pakkudes lisaväärtust nii kooliõpilastele kui ka nende vanematele, kohalikule kogukonnale ning nii Raasiku kui ka ümberkaudsete valdade elanikele.Viide projekti kodulehele on siin:https://www.facebook.com/koolkoigijaoks.

Kool osales  on Comeniuse projekt “Celebrating Europe”. Eesmärgiks on anda 3.- 15.aastastele õpilastele parem arusaam kohalikust kultuuripärandist ja võimaldada neil tutvuda teiste riikide kultuuri ja kommetega. Tähelepanu all rahva kultuur: lood, legendid, traditsioonid ja hooajalised pidustused. Koos meiega on selles projektis Norra, Slovakkia, Iirimaa, Saksamaa, Läti, Hispaania, Kreeka ja Itaalia koolid.