Avaleht Blogi Lehekülg 2

Lasteaed tähistas emadepäeva

0

Pikavere lasteaia lapsed tähistasi täna emadepäeva kontsertiga. Kõik lapsed tänasid oma ema tema hoole ja armastuse eest lulude, rütmisalmide ja ringmängudega.

Registreeri end talgutele!

0

Pikavere mõisas toimuvad ka sel aastal 1.mail Teeme ära talgud. Lisaks mõisapargi korrastamisele rajatakse kooliaeda ka väliköök.

Registreerimine veebis : http://talgud.teemeara.ee/events/pikavere-moisakooli-valikoogi-rajamine-ehitus-moisaparki 

Lauluvõistlus Pikaveres ja Raasiku vallas

0

Teisipäeval, 3.aprillil toimus Pikavere Mõisakooli lauluvõistlus. Tublisid lauljaid oli kokku 16 ning kontsert kuulajatele meeldiv. Tubli lauljad olid Claudia Loviisa ja Tristan lasteaia Pai-Pai rühmast, Nneka Catherine, Katriin-Marii, Ken, Oliver, Kärt ja Hardi 1.klassist, Richard Thomas ja Kendra Eliisa 2.klassist, Lisandra, Christin ja Alissa 3.klassist ning Pjtor, Kenn ja Jagnar 4.klassist. Raasiku valla lauluvõistlusele pääsesid edasi Katriin-Marii, Kendra-Eliisa, Christin, Alissa, Kenn ning Jagnar. Edu teile!

Ülevallalisel lauluvõistlusel esinesid kõik meie kooli edasipääsenud väga hästi. 7.-9.aastaste hulgast pälvisid märkimise ära kõik 3 lauljat. Alissat ja Katriin-Mariid tunnustati eripreemiaga ning Kendra Eliisa pääses edasi Harjumaa laululapse võistlusele.

10.-12.aastaste hulgast pälvis eripreemia maheda lauluhääle eest Kenn.

Palju õnne!

Lihavõttepühad

0

Meie kooli väikeseid ja suuri olid esmaspäeval. 02.04 tervitama tulnud talveunest ärkav karu ning metsas ringi silkav jänestüdruk. Jänes oli endaga kaasa võtnud pajuvitsad, millega kogu kooliperele virkust jagati. 2.klass tervitas kõiki osalisi lühietendusega “Kilpkonn ja jänes”. Pärast mängiti koos üks vahva ringmäng.

Sügisel alustab Pikaveres 5. klass

0

Tänasel (13.03.2018) koosolekul võttis Raasiku vallavolikogu ühehäälselt vastu otsuse toetada Pikavere Mõisakoolis 5.klassi avamist 2018/19 õppeaastal ning 6.klassi avamist 2019/20 õppeaastal.

Algas emakeelenädal

0

Pikavere Mõisakoolis algas emakeelenädal.
Esimesel päeval jagati kõik lapsed kuude võistkonda ning esimeseks ülesandeks oli ära arvata raamatud etteloetud katkendite järgi. Kõik katkendid pärinesid 1.-4.klassi kodulugemise nimekirjast ning olid lastele tuttavad.

 

Teisipäeval oli järjekord mõistatuste käes. Võistkonnad said enda ette poolikud mõistatused, mis omavahel ühendada tuli, üks poolikutest mõistatustest tuli oma aruga lõpetada. Lisaülesandena pidid võistkonnad ühe murdekeelse vanasõna eesti kirjakeelde tõlkima. Murdekeelne vanasõna oli selline (Isä külmä pohjatuuli, emä helejä päiväpaiste)

 

 

 

 

 

Kolmapäeval kirjutasid kõik klassid etteütlust ning selgitati välja parimad õigekirja tundjad.

Emakeelenädala neljapäeva alustati hoopis matemaatikaga. 10 tublit matemaatikut osalesid üle-Eestilises Känguru nuputamisvõistlusel. Peale seda, 3 tunni ajal mängiti kõik koos põrandal mängimiseks suurendatud mängu Reis ümber maailma.

Reedel selgitati välja parimad etlejad. 1.-3.klass luges omaloomingulisi Eestimaa ja kodu teemalisi luuletusi. 4.klass esitas enda kirjutatud kõned emakeelepäevast.

0

Eesti Vabariik 100

0

Eesti Vabariigi suurt juubelit tähistati Pikaveres 23. veebruaril piduliku kontsert-aktusega. Etenduses lõid kaasa kõik Pikavere Mõisakooli lasteaia- ja koolilapsed – igal ühel võrdselt tähtis roll kontserti õnnestumiseks. Kontsert kujutas sel aastal kodust vestlusringi, kus lapsed ema käest oma riigi ja tema olulisemate sümbolite kohta küsimusi esitasid ning neile vastust ootasid. Kontserti lõppedes tänas kooli direktriss Helju Kadakas Pikavere Mõisakooli teenetemärkidega kooli arengusse panustanud inimesi. Pidukõned pidasid Raasiku vallavanem Andre Sepp ning volikogu esinaine Tiina Rühka. Peale sõnavõtte ootasid vallavanem, volikogu esinaine, haridusspetsialist ja kooli endine direktor Kadri Viira külalisi tervituseks kätlema misjärel ootas neid juba suupistelaud.

Vabariigi sünnipäeval, 24.veebruari päikesetõusul heisati Mõisakooli aias pidulikult riigilipp. Üheskoos söödi pannkooki ning joodi hommikukohvi/teed.