Esileht

Pikavere Lasteaed-Algkool on arenev organisatsioon. Lasteaeda on soovijaid palju, 2012.a oktoobris avati teine lasteaiarühm.  Pikavere on ja jääb väikekooliks, kus igale õpilasele jätkub õpetaja tähelepanu. Kooli 6. klassi on lõpetanud kolm „lendu“, nende laste haridustee jätkub vastavalt lapsevanemate valikule teistes  koolides. Õpilased ja vanemad on rahul sellega, et valida on eriilmeliste koolide vahel ning iga laps on leidnud omale sobiva tee edasisteks õpinguteks. Algkooli eeliseks on õpilasele rahulik ja sõbralik koolikeskkond, pole koolivägivalda ega halbu harjumusi. Julgen väita, et oleme suitsuprii kool.

Õpetajatel jätkub jaksu ja tahtmist tegelda iga õpilasega individuaalselt. Peale koolitunde tegutseb pikapäevarühm, enamik õpilasi leiab koolis tegevust kuni kell 16.00- ni. Pikaveres on väga rikkalikud võimalused huvitegevuseks: džuudo- ja robootikaring, käsitööringid, muusikaringid, nuputamise ja arvutiringid,  tants, bänd, kitarri ja trummide õppimise võimalused. Lapsed osalevad tihti võistlustel ja konkurssidel.

Inglise keele õpe  algab 2. klassist. Kooli õppesuund kaldub  reaalainetele tänu suuremale rõhuasetusele  matemaatikale ja loodusõpetusele, õppekava toetab vastavasuunaline huvitegevus.

Õpikeskkond on kaasaegne, õpilaste kasutuses on igas klassiruumis arvutid igapäevase koolitöö mitmekesistamiseks. Arvutiringis programmeeritakse, robootikas läheb vaja nii näpuosavust kui programmeerimisoskusi.

Koolibussiring hõlmab  Raasiku ja Aruküla, seega on võimalik vastu võtta õpilasi lisaks Pikavere ümbruse küladele ka Arukülast ja  Raasikult .