Algas emakeelenädal

0
75

Pikavere Mõisakoolis algas emakeelenädal.
Esimesel päeval jagati kõik lapsed kuude võistkonda ning esimeseks ülesandeks oli ära arvata raamatud etteloetud katkendite järgi. Kõik katkendid pärinesid 1.-4.klassi kodulugemise nimekirjast ning olid lastele tuttavad.

 

Teisipäeval oli järjekord mõistatuste käes. Võistkonnad said enda ette poolikud mõistatused, mis omavahel ühendada tuli, üks poolikutest mõistatustest tuli oma aruga lõpetada. Lisaülesandena pidid võistkonnad ühe murdekeelse vanasõna eesti kirjakeelde tõlkima. Murdekeelne vanasõna oli selline (Isä külmä pohjatuuli, emä helejä päiväpaiste)

 

 

 

 

 

Kolmapäeval kirjutasid kõik klassid etteütlust ning selgitati välja parimad õigekirja tundjad.

Emakeelenädala neljapäeva alustati hoopis matemaatikaga. 10 tublit matemaatikut osalesid üle-Eestilises Känguru nuputamisvõistlusel. Peale seda, 3 tunni ajal mängiti kõik koos põrandal mängimiseks suurendatud mängu Reis ümber maailma.

Reedel selgitati välja parimad etlejad. 1.-3.klass luges omaloomingulisi Eestimaa ja kodu teemalisi luuletusi. 4.klass esitas enda kirjutatud kõned emakeelepäevast.