Vastuvõtt

1. klassi astumiseks tuleb esitada:

 • avaldus (saab koolist)
 • koopia sünnitunnistusest (saab teha koolis)
 • üks pilt (3×4) õpilaspiletile, taha kirjutada lapse nimi
 • koolivalmiduskaart (saab lasteaiast)
 • koopia lapsevanema dokumendist (saab teha koolis)
 • tervisekaart

2. -4. klassi astumiseks

 • avaldus (saab koolist)
 • koopia sünnitunnistusest (saab teha koolis)
 • väljavõte õpilasraamatust
 • viimane klassitunnistus
 • üks pilt (3×4) õpilaspiletile
 • tervisekaart

Avaldus_kooli_astumiseks

Comments are closed.