Töötajad

Töötajad 2015 / 2016 õppeaastal:

Helju Kadakas direktor, 1.-4.kl matemaatika
Kaie Tomingas- Oras 1. ja 4.kl eesti keel, 1. ja 4.kl juhataja, 2.-4. inimeseõpetus, huvijuht
Külli Ovir 1.- 4.kl muusika, huvijuht
Kristi Maasik Pikapäevarühma õpetaja
Heiko Kraubner 1.- 4.kl kehaline kasvatus, lasteaia liikumisõpetaja
Marie Reinike 1.- 4.kl kunst/ tööõpetus, 2.- 4.kl inglise keel, 2.-3. kl juhataja, eesti keel
Oksana Morozova lasteaia õpetaja
Sirje Kadakas lasteaia õpetaja
Leevi Koplimets lasteaia õpetaja
Maris Oll lasteaia õpetaja
Siiri Villido lasteaia muusikaõpetaja
Liis Sass lasteaia õpetaja abi
Ljudmilla Järmut lasteaia õpetaja abi
Raivo Napp majandusjuhataja
Vaike Laatsarus logopeed
Eva Puusepp õpikute fondi hoidja
Alaida Oll koristaja, majahoidja
Piret Palm kokk
Maarika Vesilind abikokk, koristaja
Karri Urban ringijuht

Comments are closed.