Kodukord

 

PIKAVERE LASTEAIA KODUKORD

Kinnitatud õppenõukogus 18.03.2014

Kodukorra aluseks on:

 • Koolieelse lasteasutuse seadus.

 • Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse-, tervise edendamise, päevakava koostamise ja toitlustamise nõuded.

 • Alushariduse riiklik õppekava.

LASTEAIA PÄEV

 Lasteaed on avatud kell 7.00 – 19.00.

Vabariigi aastapäeva, võidupüha, jõululaupäeva ja uusaasta eelsel tööpäeval on lasteaed avatud kuni kella 16.00. Riiklikel pühadel on lasteaed suletud.

 Rühmad töötavad päevakava alusel, mis on koostatud laste ealistest vajadustest lähtuvalt.

 Igapäevaseid õppe- ja kasvatustegevusi planeeritakse rühma õppeaasta tegevuskava ja lasteaia õppekava järgi.

 Lapsevanemal on õigus tutvuda õppekavaga, tegevuskavaga ja lasteaia arengukavaga ( avaldatud veebilehel). Nädalakavad on üles pandud laste riietusruumi stendile.

 • Vastavalt vajadusele on direktori loal lubatud õhtuti kl 18.00-19.00 lasteaiarühmi kokku võtta.

Lasteaeda tulek ja koju minek

 • Laps tuleb hommikul lasteaeda koos täiskasvanuga (ema, isa, vanaema jne), kes annab lapse isiklikult õpetaja hoole alla.

 • Palun tooge laps lasteaeda õigeaegselt:

 • kui laps sööb hommikueinet, siis hiljemalt kell 8.30

 • kui Teie laps ei söö hommikueinet, siis kell 9.00 õppetegevuste alguseks

 • Lapsele võite järele tulla vastavalt oma soovile, kas peale lõunasööki kell 12.30-13.00 või õhtupoolikul peale puhketundi alates 15.30, kuid mitte hiljem kui 18.45, et laps jõuaks ise riietuda.

 Palun teatage rühma töötajale, kui lapsele tuleb õhtul järele keegi teine peale ema või isa.

 Kui lapse toob ja viib lasteaeda vend või õde (mitte noorem kui 10- aastane), oleks siiski hea, kui lapsevanem tuleks kord nädalas rühma ja vestleks õpetajatega.

*Rühma õpetaja ei anna last üle vanemale või tema poolt volitatud isikule, kes on alkoholi-, narko- jne joobes.

 Koolieelikud võivad üksinda lasteaiast koju minna ainult lapsevanema vastutusel ja sellekohase avalduse esitamisel.

 Kui Te tulete lapsele järele, siis palun ärge lahkuge rühma töötajaga kontakti võtmata ja “head aega” ütlemata.

*Alates sellest hetkest, kui lapsevanemale on laps üle antud, on lapsevanem lapse eest vastutav.

 Kui muutub teie koduse või töötelefoni number, siis palun teavitage sellest rühma töötajaid.

 Palun tutvuge rühmas infostendiga.

Lapse riietus

 Laps vajab vastavalt ilmale sobivaid riideid kogu päevaks.

 Palun tooge laps lasteaeda puhaste ja tervete riietega (k.a jope lukud) ning korrastatud välimusega.

 • Lapsel on alati rühmas olemas: 1. Vahetusjalatsid, mille jalgapanemisega ja äravõtmisega saab laps ise hakkama (ei soovita pehme tallaga susse). 2. Pabertaskurätikud. 3. Kamm. 4. Puhas vahetuspesu. 5. Spordiriided: T-särk, püksid/retuusid, mittelibisevad sokid. 6. Magamisriided. 7. Õues mängimiseks sobivad riided.

 Suveperioodil on vajalik õues käimiseks õhuke müts, mis kaitseb last päikese eest.

 Jahedamal perioodil andke kaasa õuekindad, mis ei karda määrdumist (soovitavalt labakindad või sõrmikud.

 Tagavarariided on hea hoida riidest kotikeses, mida saab riputada nagisse. Sõimelastel ja lastel, kellel esineb voodimärgamist, tuua kappi vahetuspesu.

 Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist, on lapsevanemal kohustus need varustada lapse nimega.

 Jalgrattaga sõitmiseks lasteaias peab laps kandma kiivrit.

 • Lasteaias tähistatakse lapse sünnipäeva. Sünnipäevade tähistamise traditsiooni kohta tuleb küsida infot rühmaõpetajatelt.

Mänguasjad

 Lasteaeda võib kaasa võtta mänguasju, kuid mitte kalleid ja õrnu. Samuti ei tohi kaasa võtta mõõku, püstoleid, nuge ja teisi ohtlikke esemeid.

 Oma mänguasja kaasavõtmisel kehtib põhimõte, et “ma ei ole kade ja luban ka teistel mängida oma mänguasjaga”.

 Mänguasjal peab olema mingi tunnusmärk, mille järgi saaks kindlaks teha selle omaniku.

 Lasteaia töötajad ei vastuta mänguasja kadumise ja purunemise eest.

Lapse tervis

 Lapse esmasel vastuvõtmisel lasteaeda peab eelnevalt olema tehtud arstlik

läbivaatus ja esitatud lasteaeda nõuetekohane tõend.

 • Lapse tervislikust iseärasusest tuleb teavitada rühma õpetajat.

 Rühma õpetajal on õigus mitte vastu võtta haiguse tunnustega last (silmapõletik, lööve, nohu, köha, palavik).

 Rühma õpetaja ei anna lasteaias vanema poolt kaasa pandud ravimeid ega luba ka lapsel neid iseseisvalt sisse võtta (kui lapsel on vaja päeva jooksul ravimeid võtta, siis on vajalik lasteaeda tuua raviarsti ettekirjutused).

 Kõik lasteaias olevad lapsed osalevad õuetegevustes. Tuppa last jätta ei ole võimalik, kuna õuesoleku ajal teostatakse rühma koristus ja tuulutamine.

 • Õuetegevused ja muud tegevused rühmas toimuvad lähtudes tervisekaitsenõuetest koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale ( RT I 2010, 69, 526 )

 Lasteaia päeva jooksul haigestunud lapse juurde kutsutakse lapsevanem (vajadusel arst) ja saadetakse laps koju või raviasutusse, olenevalt lapse tervislikust seisundist.

 Võimalusel hoidke last ka peale haigust mõnda aega kodus, sest sel ajal on laps vastuvõtlik nakkustele.

 Laps arvatakse toidupäevalt maha juhul, kui lapsevanem on teatanud lapse kojujäämisest enne kl 8.00. Peale tervenemist lasteaeda tulekust informeerib lapsevanem samuti päev enne lasteasutusse naasmist rühmaõpetajat lasteaia telefonil 6073741.

 Kui lapsel on vastumeelsus või allegia mõne toidu suhtes, rääkida sellest õpetajatega.

 Menüü on koostatud arvestades tervisliku toitumise nõudeid. Menüüga saab tutvuda rühma stendil ja lasteaia kodulehel.

Koostöö

 Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias. See omakorda soodustab igati lapse arengut.

 Kui Te pole millegagi rahul, rääkige sellest kõigepealt õpetajaga ja seejärel direktoriga. Konflikt püüdke lahendada seal, kus ta alguse sai

 Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teatame Teile rühma seinal oleval stendil. Ärge unustage seda tähele panna, sest lapsele on innustav, kui tema tegevuse vastu huvi tuntakse.

 • Last lasteaeda toov või last kojuviiv lapsevanem siseneb lasteaiarühma garderoobi ilma välisjalatsiteta. Välisjalatsid jäetakse koridori. Välisjalatsites on keelatud minna läbi maja teise lasteaiarühma.

 • Lapsevanem pargib oma auto parklasse, koolimaja uste ette sõitmine on turvalisuse kaalutlustel rangelt keelatud.

Kollektiivpuhkus on Pikavere lasteaiarühmades juulis.

Comments are closed.