Kool

Pikavere Lasteaed-Algkool on arenev organisatsioon. Lasteaeda on soovijaid palju, 2012.a oktoobris avatakse teine lasteaiarühm. Kool võtab vastu uusi õpilasi kõikidesse klassidesse. Pikavere on ja jääb väikekooliks, kus igale õpilasele jätkub õpetaja tähelepanu. Kooli 6. klassi on lõpetanud kaks „lendu“, nende laste haridustee jätkub vastvalt lapsevanemate valikule teistes  koolides. Õpilased ja vanemad on rahul sellega, et valida on eriilmeliste koolide vahel ning iga laps on leidnud omale sobiva kooli edasisteks õpinguteks. Algkooli eeliseks on õpilasele rahulik ja sõbralik koolikeskkond, pole koolivägivalda ega halbu harjumusi. Julgen väita, et oleme suitsuprii kool.

Õpetajatel jätkub jaksu ja tahtmist tegelda iga õpilasega individuaalselt, väga hea kontakt on lapsevanematega. Peale koolitunde tegutseb pikapäevarühm, enamik õpilasi leiab koolis tegevust kuni kell 16.00- ni. Pikaveres on väga rikkalikud võimalused huvitegevuseks: džuudo- ja robootikaring, käsitööringid, muusikaringid, nuputamise ja arvutiringid,  tants, bänd, kitarri ja trummide õppimise võimalused. Lapsed osalevad tihti võistlustel ja konkurssidel.

Sellel õppeaastal alustasime  inglise keele õpet  2. klassist. Kooli õppesuund kaldub keele- reaalainetele tänu suuremale rõhuasetusele keeltele, matemaatikale ja loodusõpetusele.

Õpikeskkond on kaasaegne, õpilaste kasutuses on igas klassiruumis arvutid igapäevase koolitöö mitmekesistamiseks. Keeleõpet rikastavad ka kolm uusimmigrantidest  õpilast, kes sel kevadel lõpetasid oma esimese kooliaasta eestikeelses koolis.

Koolibussiring hõlmab käesoleval õppeaastal  Raasiku ja Aruküla, seega ootame uusi õpilasi lisaks Pikavere ümbruse küladele ka Arukülast ja  Raasikult .

Direktor

 

Comments are closed.